Le subjonctif - U sughjuntivu


Esempiu : chjamà à u prisente

Regione 1

Regione 2

ch'e (o) chjami

ch'e (o) chjami

chè tù chjami

chè tù chjami

ch'ellu chjami

ch'eddu (iddu) chjami

chè no chjàmimu

chè no chjàmimi

chè vo chjàmite

chè vo chjàmiti

chè'elli chjàminu

chè'eddi (iddi) chjàmini

Altre Forme : e desinenze sò e listesse pè tutti i verbi

Infinitivu
Prima personna singulare

Esse / Essa

Sìa , Sichi , Sippi

Avè

Abbia, Abbii, Aghji

Parte / Parta

Parti

Crede / Creda

Credi

Vene / Vena

Venga, Venghi

Finisce / Finiscia

Finisca, Finischi

Dica, Dichi

Fìa, Faccia, Fici

Dìa, Dìi, Dochi

Stà

Stìa, Stìi, Stochi

Pudè

Possa, Possi

Vulè

Voglia, Vogli, Voddi

Sapè

Sappia, Sappii


Esempiu : chjamà à u passatu

Regione 1

Regione 2

ch'e (o) chjamessi

ch'e (o) chjamessi

chè tù chjamessi

chè tù chjamessi

ch'ellu chjamessi

ch'eddu (iddu) chjamessi

chè no chjamèssimu

chè no chjamèssimi

chè vo chjamèssite

chè vo chjamèssiti

chè'elli chjamèssinu

chè'eddi (iddi) chjamèssini

Altre Forme : e desinenze sò e listesse pè tutti i verbi

Infinitivu
Prima personna singulare

Esse / Essa

Fussi

Avè

Avessi, Avissi

Cantà

Cantassi, Cantissi

Parte / Parta

Partessi, Partissi

Crede / Creda

Credessi, Cridessi, Cridissi

Finisce / Finiscia

Finissi

Dissi, Dicessi, Dicissi

Fessi, Fissi

Dessi

Stà

Stessi

Pudè

Pudessi, Pudissi

Vulè

Vulessi, Vulissi

Sapè

Sapessi, Sapissi