L'emploi du subjonctif - L'usudi u sughjuntivu


Emploi identique au français

Français Corsu

Je veux que vous soyez à la maison à huit heures et demie.

Vogliu chè vo sìate in casa à ott'ore è mezu.

Appelle Pierre, qu'il monte.

Chjama à Petru, ch'ellu colli.

Il faut que vous mangiez, sinon vous allez tomber malades.

Ci vole chè vo mànghjite, osinnò avete da cascà malatu.

Il faut que nous venions chaque fois pour apprendre la langue corse.

Ci vole chè no vèngamu ogni volta per amparà a lingua corsa.

Il faut qu'ils veuillent faire ce travail eux-mêmes.

Ci vole ch'elli vòglianu fà issu travagliu da per elli.

Il est normal que nous donnions un peu à ceux qui n'ont rien.

Hè nurmale chè no dìamu un pocu à quelli chì ùn anu nunda.

Qu'ils restent à la maison s'ils n'aiment pas les promenades !

Ch'elli (si) stìanu in casa s'elle ùn li piàcenu e spassighjate !

Ca me fait plaisir que tu sois venu ce soir.

Mi face piace chè tù sìa vinutu stasera.

Les bergers brûlent toutes les forêts. Qu'ils brûlent tout !

I pastori brùsgianu tutte e fureste. Ch'elli brùsginu tuttu !

Je veux que tu vois et que tu comprennes ce que tu as fait.

Vogliu chè tù veca è chè tù capisca ciò chè tù ai fattu.


Emploi différent du français

Avec si, le corse emploie l'imparfait du subjonctif là où le français emploie l'imparfait de l'indicatif (voir le subjonctif).

Français Corsu
Si nous chantions tous ensemble, ce serait une belle cacophonie.

Sè no cantàssimu tutt'inseme, sarìa una bella cacufunìa.

Si j'avais le temps et l'argent, je ferais un voyage en Corse.

S'avessi u tempu è i soldi, farebbi un viaghju in Còrsica.

Si vous étiez plus jeune, vous iriez au lac de Creno à pied.

Sè vo fùssite più giòvannu, andariste à u lavu di Crenu à pedi.

S'ils allaient à l'école plus souvent, ils sauraient lire et écrire.

S'elli andàssinu in scola più spessu, saperèbbenu leghje è scrive.

Si j'étais riche, j'achèterais un bateau.

S'o fussi riccu, cumprarebbi un batellu.

Si j'avais été riche, j'aurais acheté un bateau.

S'o fussi statu riccu, averebbi cumpratu un batellu.

Si tu voulais faire un effort, tu pourrais de débrouiller tout seul.

Sè tù vulessi fà un sforzu, puderìi sbrugliatti da per tè.

S'il avait travaillé davantage, il ne serait pas si pauvre.

S'ellu avessi travagliatu di più, ùn sarìa micca tantu pòveru.