Traditionnel - À la fiera di San Francè


Eléments lexicaux et phonétiques

À la fiera di San Francè
M'aghju cumpratu una sumera,
Ih ! anh ! una sumera !

Riturnella
Veni cù mè, veni cù mè,
À la fiera di San Francè,
Veni cù mè, veni cù mè,
À la fiera di San Francè.

À la fiera di San Francè
M'aghju cumpratu un viulinu
Zi zon ! un viulinu !
Ih ! anh ! una sumera !

Riturnella

À la fiera di San Francè
M'aghju cumpratu una pistola
Pin ! pan ! una pistola !
Zi zon ! un viulinu !
Ih ! anh ! una sumera !

Riturnella

À la Fiera di San Francè
M'aghju cumpratu una mulaccia,
Prr ! prr ! una mulaccia !
Pin ! pan ! una pistola !
Zi zon ! un viulinu !
Ih ! anh ! una sumera !

Riturnella

[avj'era]
a sumera [azum'era] : l'ânesse
-

= u ripigliu : refrain
-
-
-
-

-
[umbiul'inu]
-
-

-

-
una pistola [unabist'ola] ou [unabiʃt'ola] : un pistolet
-
-
-

-

-
una mula : une mule
-
-
-
-

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!