Canta u pòpulu corsu - Lèttera di u mulatteru à u Corsu


Parolle è mùsica : Ghjuvan'Pàulu Poletti.

Eléments lexicaux et phonétiques

O Corsu caru cumpagnu
Di tanta sorte mischina
Veni à ascultà lu mio cantu
Sè tù ti ne vai in ruina
Stà à sente la mio storia
Ancu sè tù ùn hai a voglia

O quant'aghju incaminatu
Incurunendu le creste
Chjucchittava la mio frusta
Pè li monti è le fureste
Cù lu sole è lu muntese
Ghjunghjìa in ogni paese.

Passava tutte ste gorghe
Scurtatu da tanta ghjente *
Chì per vèdemi affaccà
Era tutta impaziente
È mi facìa onore
O Corsu cun tantu amore.

Qualchi volta à l'attrachjata **
Nantu à qualchi muraglione
Cù li vechji è li zitelli
Schiuppàvanu le canzone
Felice era u nostru cantu
Chì ogni ghjornu era santu.

Quandu falava la notte
Durmìa per ste campagne ††
Si sentìanu le tintenne
Spaperse per le muntagne
È sottu à lu mio pilone
Mi facìa un casarone.

S'o t'aghju cantatu o Corsu
Questi tempi d'una volta
N'aghju tamantu rimorsu
Chì la memoria s'hè sciolta
Ma ti pigliu à testimone
Per dà fiatu à le mio canzone.

[og'orsu] / u Corsu : le Corse
a sorte [az'ortɛ] : le sort, le destin, le hasard / mischinu : mesquin, pauvre, menu
ascultà : écouter attentivement ( = stà à sente attentamente)
a ruina : la ruine
stà à sente : écouter / [st'orja]
a voglia [aw'olja] : l'envie

incaminà : acheminer
incurunà = curunà : couronner (incurunendu : en couronnant) / a cresta : la crête
chjucchittà : tinter, claquer / a frusta : le fouet
u monte : le mont, la montagne / a furesta [fur'esta] : la forêt
[luz'ɔlɛ] / u muntese : la brise montane
['ɔɲi ba'ɛzɛ]

a gorga : la gorge (pas humaine ! : a gola [a'ɔla])
scurtà = scortà : escorter / a ghjente (sing. !) : les gens
affaccà : apparaitre, surgir
-
-
-

[b'olta] / l'attrachjata : le crépuscule, la tombée de la nuit
u muraglione : la muraille
[liw'etji]
schiuppà (= schjuppà = scuppà = scuppià) : éclater
felice : heureux / [n'ostru]
['ɔɲi j'ɔrnu]

falà : tomber / [n'ottɛ]
per ste campagne : dans ces campagnes, aux alentours
a tintenna : la clarine (cloche autour du cou des animaux)
spapersu : éparpillé, dispersé
[s'ɔtta] / u pilone : gros manteau en poil de chèvre
u casarone : cabane de la bergerie pour les bêtes

-
sti tempi d'una volta : ces temps d'autrefois
tamantu : très grand / u rimorsu : le remords / [unaw'olta]
scioglie [ʃ'oljɛ] (p.p. scioltu [ʃ'oltu]) : dissoudre, déliter
piglià à testimone : prendre à témoin / u testimone : le témoin
dà fiatu : donner vie / u fiatu : le souffle

: on entend i cresti et i furesti (!). (plutôt dans le sud)
†† : on entend Durmìu (!). (plutôt dans le sud)
* : Normalement, les gens se dit a ghjente (au singulier !).
** : Qualchi, bien que l'accent tonique soit sur le a, le mot suivant ne subit pas la mutation consonantique et garde donc le son dur ! C'est pourquoi on le voit souvent écrit qualchì, mais fautivement car alors on pourrait croire qu'il faut accentuer le i final !

"Eri Oghje Dumane" 1975

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!