Canta u pòpulu corsu - A mèrula


Tradiziunale.


Mi vurrìa manghjà(ne)
I pedi di ssa mèrula
A mérula chjurlughjù
A pizzighizetta
A codirussetta
A cinciminetta
Lu chjurlughjù


Mi vurrìa manghjà(ne)
E ghjambe di ssa mèrula
Ghjamba à ghjà
Pede à pè
Unghja à ù
A mèrula chjurlughjù
A pizzighizetta
A codirussetta
A cinciminetta
Lu chjurlughjù

 


Mi vurrìa manghjà(ne)
E cosce di ssa mèrula
Coscia à cò
Ghjamba à ghjà
Pede à pè
Unghja à ù
A mèrula chjurlughjù
A pizzighizetta
A codirussetta
A cinciminetta
Lu chjurlughjù

 


Mi vurrìa manghjà(ne)
U corpu di ssa mèrula
Corpu à cò
Coscia à cò
Ghjamba à ghjà
Pede à pè
Unghja à ù
A mèrula chjurlughjù
A pizzighizetta
A codirussetta
A cinciminetta
Lu chjurlughjù


Mi vurrìa manghjà(ne)
U pettu di ssa mèrula
Pettu à pè
Corpu à cò
Coscia à cò
Ghjamba à ghjà
Pede à pè
Unghja à ù
A mèrula chjurlughjù
A pizzighizetta
A codirussetta
A cinciminetta
Lu chjurlughjù


Mi vurrìa manghjà(ne)
U collu di ssa mèrula
Collu à cò
Pettu à pè
Corpu à cò
Coscia à cò
Ghjamba à ghjà
Pede à pè
Unghja à ù
A mèrula chjurlughjù
A pizzighizetta
A codirussetta
A cinciminetta
Lu chjurlughjù


Mi vurrìa manghjà(ne)
U capu di ssa mèrula
Capu à cà
Collu à cò
Pettu à pè
Corpu à cò
Coscia à cò
Ghjamba à ghjà
Pede à pè
Unghja à ù
A mèrula chjurlughjù
A pizzighizetta
A codirussetta
A cinciminetta
Lu chjurlughjù

 


Mi vurrìa manghjà(ne)
U piccu di ssa mèrula
Piccu à pì
Capu à cà
Collu à cò
Pettu à pè
Corpu à cò
Coscia à cò
Ghjamba à ghjà
Pede à pè
Unghja à ù
A mèrula chjurluchjù
A pizzighizetta
A codirussetta
A cinciminetta
Lu chjurlughjù.

Eléments lexicaux :
vurrìa = vulerìa : je voudrais (voir vulè)
a mèrula [m'erula] : le merle

"Canti di a terra è di l'omi" 1976

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!