Diana di l'Alba - Quassù


Parolle : E. Perfetti.

Eléments lexicaux et phonétiques

Stu paese di cuccagna
Ch'ella era a to giuventù
Oramai l'abbia in brama
Hè finitu ùn torna più
Spapersu in questu mondu
In cerca d'ogni virtù
Piglia è atteppa le cunfine
A verità hè quassù

Quassù si pesa l'altagna
È lu muvrone dinù
Si discioglie ogni pena
È l'amore ùn more più
L'acqua di la funtanella
Corre tramezu à li foi
Ne pasce la pecurella
Senza tèmene li boii

Quì si scopre l'orizonte
L'altu mare è l'al di là
Quì si marchja ad'alta fronte
È timore omu ùn ne hà
Quì si àprenu le porte
Per quellu chì sà pichjà
Nun si teme malamorte
Quì tuttu hè umanità

Quì spunta lu prim’albore
À l’oriente quallà
Quì sbuccia lu primu fiore
U fiore di a libertà
Cù la luna è cù lu sole
Sempre per l’eternità
Ci stà l’anticu maestru
Cù l’ochju di a verità

-
a giuventù = a ghjuventù : la jeunesse
oramai = ormai : désormais
a brama : le désir ardent / [t'ɔrna]
spapersu : dispersé, épars
a virtù : la vertu
a cunfine : la frontière, la limite
-

pisà = pesà : lever [sib'ɛza] / l'altagna : l'aigle royal, aigle fauve ou doré
u muvrone : le mouflon
discioglie : dénouer, dissoudre, disperser / ['ɔɲib'ɛ̃na]
[m'orɛ]
-
[k'ɔrrɛ] / tramezu à li foi : au milieu des hêtres / fou = fovu [f'ɔu]/[f'ou] = faiu
-
teme : craindre / u boie [b'ojɛ] : le boeuf

scopre [sk'obrɛ] : découvrir (p.p. scupertu)
l'al di là : l'au-delà
-
['omu] / u timore : la crainte, l'appréhension
apre : ouvrir (p.p. apertu) / [lɛb'ortɛ]
pichjà : frapper (à une porte)
a malamorte : la mort violente
l'umanità : l'humanité

spuntà : poindre, naître (pour le jour)
quallà : là-bas
sbuccià : éclore / u fiore (masc.) [uvj'ɔrɛ] : la fleur
-
[luz'ɔlɛ]
-
-
[l'otju]

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!