I Muvrini - Quelli chì ùn hanu à nimu


Parolle è mùsica : Ghjuvan Francescu Bernardini.

Eléments lexicaux et phonétiques

Vi fàcenu un surrisu
È pòsanu una cria
In lu so paradisu
Ci manca qualchisìa

S'invèntanu l'amore
E sere senza cena
Una làcrima corre
S'addurmèntanu à pena

Vi pìglianu a manu
Li si pare di tene
Un frisgiu di veranu
Un filucciu d'avvene

A soia a furtuna
S'hè frusta in la memoria
È solu un chjar' di luna
Appacia la so storia

Vi dìcenu i secreti
Ch'elli pòrtanu in core
Si fàcenu discreti
Quand'ellu ci vole à more

Un ghjornu si ne vanu
Nisunu l'accumpagna
Quallà a cunteranu
A soia a cuccagna

È noi ùn li vidimu
È noi ùn li sentimu
È noi chì ne dimu
Di quelli chì
Quelli chì ùn hanu à nimu
Quelli chì ùn hanu à nimu
Quelli chì ùn hanu à nimu ...

u surrisu : le sourire
posà [pɔz'a] = pusà : s'asseoir / una cria : un petit peu
-
qualchisìa : quelqu'un

-
[ʤ'ɛ̃na]
[g'ɔrrɛ]
à pena = appena [app'ɛ̃na] : un peu

-
[(d)id'ɛ̃nɛ]
un frisgiu = un pezzu
[abb'ɛ̃nɛ]

[az'oja]
frustà : user (sens d'usure)
[s'ɔlu] / chjar' di luna : clair de lune
appacià (de pace) : appaisser / [st'orja]

-
[k'orɛ]
-
[ʧolam'orɛ]

[undj'ɔrnu]
nisunu = nimu : personne
-
-

-
-
-
-
-
-
-

"Leia" - 1998

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!