Petru Guelfucci - Catalinetta


Eléments lexicaux et phonétiques

O chì belle anche ch’ella hà Catalinetta
Anche à cavichja
È pedi à muzzicò
Catalinetta era, è Catalinetta sò.

Chì belle ghjinochje ch’ella hà Catalinetta
Ghjinochje à chicchirichì
Anche à cavichja
È pedi à muzzicò
Catalinetta era, è Catalinetta sò.

Chì belle cosce ch’ella hà Catalinetta
Cosce à misgiscia
Ghjinochje à chicchirichi
Anche à cavichja
È pedi à muzzicò
Catalinetta era, è Catalinetta sò.

Chì bellu culu ch’ella hà Catalinetta
Culu à trumbù
Cosce à misgiccia
Ghjinochje à chicchirichi
Anche à cavichja
È pedi à muzzicò
Catalinetta era, è Catalinetta sò.

Chì bellu corpu ch’ella hà Catalinetta
Corpu d’aranciu
Culu à trumbù
Cosce à misgiccia
Ghjinochje à chicchirichi
Anche à cavichja
È pedi à muzzicò
Catalinetta era, è Catalinetta sò.

Chì belli petti ch’ella hà Catalinetta
Petti da inquadrà
Corpu d’aranciu
Culu à trumbù
Cosce à misgiccia
Ghjinochje à chicchirichi
Anche à cavichja
È pedi à muzzicò
Catalinetta era, è Catalinetta sò.

Chì bella bocca ch’ella hà Catalinetta
Bocca da infurnà
Petti da inquadrà
Corpu d’aranciu
Culu à trumbù
Cosce à misgiccia
Ghjinochje à chicchirichi
Anche à cavichja
È pedi à muzzicò
Catalinetta era, è Catalinetta sò.

O chì bell’ochji ch’ella hà Catalinetta
Ochji di topu
Bocca da infurnà
Petti da inquadrà
Corpu d’aranciu
Culu à trumbù
Cosce à misgiccia
Ghjinochje à chicchirichi
Anche à cavichja
È pedi à muzzicò
Catalinetta era, è Catalinetta sò.

Chì belli capelli ch’ella hà Catalinetta
Capelli da fà funa
Ochji di topu
Bocca da infurnà
Petti da inquadrà
Corpu d’aranciu
Culu à trumbù
Cosce à misgiccia
Ghjinochje à chicchirichi
Anche à cavichja
È pedi à muzzicò
Catalinetta era, è Catalinetta sò.

anca = gamba : jambe
gambe à cavichja : jambes comme des alumettes
muzzicone : trognon, moignon. Ici, "pied bot"
-

ghjinochju = dinochju [din'otju] (plur.fem. e ghjinochje) : le genou.
genoux cagneux
-
-
-

a coscia [ag'oʃa] : cuisse
a misgiscia : viande boucanée
-
-
-
-

-
Cul basson
-
-
-
-
-

u corpu [ug'orpu] : le ventre
-
-
-
-
-
-
-

i petti [ib'etti] : les seins
-
-
-
-
-
-
-
-

a bocca [aw'ɔkka] : la bouche
-
-
-
-
-
-
-
-
-

[kib'ɛll'otji]
['otji(d)id'ɔbu]
-
-
-
-
-
-
-
-
-

[kib'ɛlli gab'ɛlli]
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!