I Surghjenti - È pò more / mora


Le texte original est en corse du sud, donc je mets en face ma propre "traduction" en corse du nord.

Corse du sud (version originale) Corse du nord Eléments lexicaux et phonétiques

È pò mora di i to sogni,
Com’è una vela chì s’offri à u ventu !
È pò mora quandi u tempu
Soffia un'aria di luntani viaghji !

Mora à l’ùltimu ghjornu,
Stancu d’essa oramai,
Mora di i to sogni !

È pò mora u cori mutu,
Com’è un aceddu sà perda a vita !
È pò mora in u ricordu,
Ch’in u silenziu un fiori sbuccia !

Mora à l’ùltimu meziornu,
Solu trà u celi è u mari,
Mora u cori mutu !

È pò mora nant’à i to labbri,
Com’è un cantu di primavera !
È pò mora di i to làcrimi,
Ch’innacquarani a libertà !

Mora à l’ùltima sera,
Fieru di u tempu chì nasci,
Mora nant’à i to labbri,
Mora è pò mora !

È pò more di i to sogni,
Cum'una vela chì s’offre à u ventu !
È pò more quandu u tempu
Soffia un'aria di luntani viaghji !

More à l’ùltimu ghjornu,
Stancu d’esse oramai,
More di i to sogni !

È pò more u core mutu,
Cum'un acellu sà perde a vita !
È pò more in u ricordu,
Ch’in u silenziu un fiore sbuccia !

More à l’ùltimu meziornu,
Solu trà u celu è u mare,
More u core mutu !

È pò more nant’à e to labbre,
Cume un cantu di primavera !
È pò more di e to làcrime,
Ch’innacquaranu a libertà !

More à l’ùltima sera,
Fieru di u tempu chì nasce,
More nant’à e to labbre,
More è pò more !

more : mourir (sud : mora) /
u sognu = u sonniu : le rêve, le songe
a vela : la voile
suffià : souffler

ùltimu : dernier, ultime
oramai = ormai : désormais, dorénavant
-

u core : le coeur / mutu : muet
-
u ricordu : le souvenir
sbuccià : éclore

-
-
-

u labbru (pl.f. e labbre) : la lèvre
a primavera (sud) = u veranu : printemps
a làcrima : la larme
innacquà : arroser

-
nasce : naître (sud : nascia)
-
-

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!