Traditionnel - Una sera per furtuna


Eléments lexicaux et phonétiques

Una sera, per furtuna
Techju di castagne cotte
E mo capre à chjar'di luna
Mi parìanu giuvanotte.

Mi parìanu li monti
Cullà sinu à le stelle
È versàvanu turrenti
Tutti di latte è mele

Brocci èranu cume tinelli
Cume boii èranu l'agnelli
È facìa una sunata
À a mo bella inamurata

S'era ammatatu lu focu
U ligname hè bell'è pocu
È mi svegliu à stu mumentu
Cù le mani pien'di ventu !

[unaz'ɛra] (Pom. [unaz'era])
[t'ɛtju] , cottu [k'ottu] p.p. de coce [k'oʤɛ] : cuire
-
-

-
-
-
u mele [m'elɛ] : le miel

[br'oʧi]
u boie [b'ojɛ] : le boeuf -> boii [b'oji]
-
-

[uv'ogu]
[p'ɔgu]
[misb'ɛlju]

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!