La prière "Notre Père" - A preghera "Patre Nostru"


  Eléments lexicaux et phonétiques

Padre nostru chì sì in celu
(Ch'ellu) sìa santificatu u to nome ;
Ch'ellu venga u to regnu ;
(Ch'ella) sìa fatta a to vuluntà
In terra cume in celu.
Dacci oghje u nostru pane custidianu.
È rimèttici i nostri dèbbiti
Cume no i rimittemu à i nostri debbitori.
Ùn ci espone micca à a tentazione,
Ma fràncaci da u male.
Amen

Padre = patre / [n'ostru] ou [n'oʃtru] / [ʧ'elu]
[n'ɔ̃mɛ]
-
-
-
-
[(d)'ɛbidi]
-
-
-

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!