L'alimenti - Gli alimenti

Traduzzione in italianu da "Petru u Romanu"


L'animali

Gli animali

Mettu l'acetu inde a insalata / l'insalata.

Metto l'aceto nell'insalata.

Catalina hà betu un pocu d'acqua fresca.

Caterina ha bevuto un poco d'acqua fresca.

Dammi un pezzu di pane cù butiru.

Dammi un pezzo di pane con il burro.

Vulete un caffŔ ?

Volete un caffè?

A lumaca manghja u carbusgiu.

La lumaca mangia il cavolo.

A carne hè fràcica.

La carne è fracida [putrida].

Puzza issu casgiu !

Puzza questo cacio [formaggio]!

Ci hè un cÓvulufiore inde l'ortu.

C'è un cavolfiore nell'orto.

Eccu un ceciu !

Ecco un cecio!

Mi piàcenu i ceci.

Mi piacciono i ceci.

À mè, mi piace a cicculata.

A me piace la cioccolata.

Hè grossa a cipolla.

È grossa la cipolla.

Hè ora di cullazi˛ (cullazione).

È ora di colazione.

Hè bona a cunfittura di chjarasge.

La confettura di ciliege è buona.

Mamma mena a farina incù l'ove.

Mamma mischia la farina con le uova.

Avemu manghjatu e fasgiole.

Abbiamo mangiato i fagioli.

Sò boni i fasgioli cù u prisuttu.

I fagioli con il prosciutto sono buoni.

Dàtemi una fetta di pulenda.

Dàtemi una fetta di polenta.

U figatellu si manghja d'invernu.

Il fegatello si mangia d'inverno.

Fàteci una frittata cù i pomi.

Fàteci una frittata con le patate.

U furmagliu hè caru caru.

Il formaggio è molto caro.

Pigliu un ghjacciu per rinfriscammi.

Piglio del ghiaccio per rinfrescarmi.

U granu hè siccatu di maghju.

Il grano è mietuto in maggio.

A insalata si manghja incù oliu d'alive.

L'insalata si mangia con l'olio d'oliva.

À a ghjatta, li piace u latte !

Alla gatta piace il latte!

Maghjaremu lentichje è carne.

Mangeremo lenticchie e carne.

L'ape fàcenu u mele.

Le api fanno il miele.

Dumènicu compra l'oliu per mette incù a insalata.

Domenico compra l'olio per condire l'insalata.

A ghjallina hà fattu un ovu stamane.

La gallina ha fatto l'uovo stamane.

À mè, mi basta un pezzu di pane !

A me basta un pezzo di pane!

O Dumè, sèrvimi un pastizzu !

O Domè, servimi un pasticcio!

Mamma ci hà fattu un pastizzu.

Mamma ci ha fatto un pasticcio!

Li faraghju un pesciu cù u risu.

Gli farò un pesce con il riso.

Ssu prisuttu hè più bonu chè l'altru.

Questo prosciutto è più buono dell'altro.

E ravanette sò belle rosse.

I ravanelli sono belli rossi.

Cusì bona ssa salciccia !

[È] così buona questa salsiccia!

U suchju di e fràule hè inzuccaratu (dolce).

Il succo delle fragole è dolce.

U zitellu manghja a suppa cù una cuchjara.

Il bambino mangia la zuppa con il cucchiaio.

Ci sò dui tˇruli inde l'ovu !

Ci sono due tuorli nell'uovo!

Biite un pocu di vinu prima d'andàssine.

Bevete un poco di vino prima di andarvene.

Mittite un z¨ccaru inde u caffè.

Mettere una zolletta di zucchero nel caffé.