Les aliments - L'alimenti 


Corsu Français

Mettu l'acetu inde a insalata / l'insalata.

 

Je mets le vinaigre dans la salade.

Catalina hà betu un pocu d'acqua fresca.

 

Catherine a bu un peu d'eau fraîche.

Dammi un pezzu di pane cù butiru.

Donne moi un peu de pain avec du beurre.

Vulete un caffè ?

Voulez-vous un café ?

A lumaca manghja u carbusgiu.

L'escargot mange le chou.

A carne hè fràcica.

La viande est pourrie.

Puzza issu casgiu !

Ce fromage pue !

Ci hè un càvulufiore inde l'ortu.

Il y a un chou-fleur dans le potager.

Eccu un ceciu !

 

Voici un pois chiche !

Mi piàcenu i ceci.

 

J'aime les pois chiches.

À mè, mi piace a cicculata.

Moi, j'aime le chocolat.

Hè grossa a cipolla.

L'oignon est gros.

Hè ora di cullaziò (cullazione).

C'est l'heure du déjeuner.

Hè bona a cunfittura di chjarasge.

La confiture de cerises est bonne.

Mamma mena a farina incù l'ove.

Maman mélange la farine et les oeufs.

Avemu manghjatu e fasgiole.

Nous avons mangé des chataignes bouillies.

Sò boni i fasgioli cù u prisuttu.

 

Les haricots sont bons avec le jambon.

Dàtemi una fetta di pulenda.

Donnez-moi une tranche de polenta.

U figatellu si manghja d'invernu.

On mange le figatelli en hiver.

Fàteci una frittata cù i pomi.

Faites-nous une omelette de pommes de terre.

U furmagliu hè caru caru.

Le fromage est très cher.

Pigliu un ghjacciu per rinfriscammi.

 

Je prends une glace pour me rafraîchir.

U granu hè siccatu di maghju.

Le blé est coupé en mai. (céréale)

L'insalata / A insalata si manghja incù oliu d'alive.

 

On mange la salade avec de l'huile d'olive.

À a ghjatta, li piace u latte !

La chatte aime le lait !

Maghjaremu lentichje è carne.

Nous mangerons des lentilles et de la viande.

L'ape fàcenu u mele.

 

Les abeilles font du miel.

Dumènicu compra l'oliu per mette incù a/l' insalata.

 

Dominique achète de l'huile pour mettre avec la salade.

A ghjallina hà fattu un ovu stamane.

 

La poule a fait un oeuf ce matin.

À mè, mi basta un pezzu di pane !

 

Moi, un morceau de pain me suffit !

O Dumè, sèrvimi un pastizzu !

Dominique, sers-moi un pastis !

Mamma ci hà fattu un pastizzu.

 

Maman nous a fait un gâteau.

Li faraghju un pesciu cù u risu.

Je leur ferai un poisson avec du riz.

Ssu prisuttu hè più bonu chè l'altru.

Ce jambon est meilleur que l'autre.

E ravanette sò belle rosse.

 

Les radis sont très rouge.

Cusì bona ssa salciccia !

 

Quelle est bonne cette saucisse !

U suchju di e fràule hè inzuccaratu (dolce).

Le jus de fraises est sucré.

U zitellu manghja a suppa cù una cuchjara.

 

L'enfant mange sa soupe avec une cuillère.

Ci sò dui tóruli inde l'ovu !

 

Il y a deux jaunes dans l'œuf !

Biite un pocu di vinu prima d'andàssine.

Buvez un peu de vin avant de vous en aller.

Mittite un zùccaru inde u caffè.

Mettez un sucre dans le café.