Exercices de traduction - Esercizii di traduzzione - 23

Niveau 1 - Livellu 1

<< Précédent - Suivant >>


Phrases extraites ou inspirées de .

Série 1
Série 2
Série 3
Série 4


Traduire - série 1

Les Pisans vendent cher et achètent bon marché. [  I Pisani vèndenu caru è còmpranu à bon' pattu. ]
Ce qui fait que les Corses s'appauvrissent. [  Face chì i Corsi s'impuverìscenu.  ]
Pendant une bataille navale ... [  Durante una battaglia navale ...   ]
... la marine gênoise détruit la marine pisane. [  ... a marina ghjenuvese strughje a marina pisana. ] *
L'île vient de perdre quasiment la moitié de sa population. [  L'ìsula vene di perde quasi a medità di a so pupulazione.  ]
Ils sont morts de la peste noire. [  Sò morti di pesta nera. ]
Ceux qui en ont réchappé sont épuisés par la guerre, la faim, ... [  Quelli chì s'hanu francata sò domi da a guerra, a fame, ... ]
... la misère, la servitude et les devoirs. [  ... a miseria, a servitù è i duveri. ]
Ils sont dépouillés par l'Eglise à laquelle ils paient la dîme. [  Sò spugliati da a Ghjesgia à quale pàganu a decima.  ]
Esclave, le peuple ne désire ardemment rien d'autre que ... [  Schjavu, u pòpulu ùn brama d'altru chè ... ]
... la liberté et la justice. [  ... a libertà è a ghjustizia. ]
Des hommes et des femmes font voeu de pauvreté ... [  Omi è donne fàcenu votu di puvertà ...  ]
... en mettant tout en commun. [  ... mettendu tuttu in cumunu.  ]
Ils s'appellent les Giovannali. [  Si chjàmanu i Ghjuvannali.  ]
Ils refusent de se soumettre à la volonté de l'Eglise. [  Ricùsanu di sottumèttesi à a vuluntà di a Ghjesgia.  ]
Ils sont persécutés et tués, exterminés pour la plupart en Alesani. [  Sò persecutati è tombi, stirpati per a maiò parte in Alisgiani.  ]
Ils acceptent de payer un impôt de vingt sous par an et par famille. [  Accèttanu di pagà un impòsitu di vinti soldi l'annu à famiglia.  ]
Les villageois sont expropriés. [  I paisani sò sprupriati. ]
Une assemblée délibérante se réunit place de l'église. [  Una cunsulta si riunisce in piazza [di / à] a chjesa. ]
Un conseil des chefs de famille élit un podestat. [  Una cunsulta di i capi di famiglia eleghje un pudestà.  ]
Les chefs sont chargés de défendre les intérêts de la communauté. [  I capi sò incaricati di difende l'interessi di a cummunità. ]

* : l'auteur écrit sdrughje.


Traduire - série 2

Mais ils ne tardent guère à s'enrichir sur le dos du peuple. [  Ma ùn trìcanu tantu à arricchissi à e spalle di u pòpulu.  ]
D'ici peu, d'ailleurs, ils seront payés comme des fonctionnaires. [  Frà pocu, d'altronde, seranu pagati cume funziunarii.  ]
Occupé à démêler des affaires plus importantes, ... [  Occupatu à scioglie affari più primurosi, ... ]
... il s'est peu préoccupé de ses droits dans l'île. [  ... s'hè pocu impenseritu di i so diritti in l'ìsula. ]
Avec l'accord et l'aide du roi, il entreprend la conquête de la Corse. [  Cù l'accunsentu è l'aiutu di u rè, intreprende a cunquista di a Còrsica. ]
Les hommes se battent nuit et jour pour sauver leur cité. [  L'omi si bàttenu notte è ghjornu per salvà a so cità. ]
Après quatre mois d'angoisses et d'enfer ... [  Dopu quattru mesi d'angosce è d'infernu ...  ]
... la population desespérée est prête à se rendre. [  ... a pupulazione addisperata hè pronta à rèndesi.  ]
La marine arrive à son secours et entre dans le port. [  A marina ghjunghje à u succorsu è entre in portu.  ]
Les Bonifaciens reprennent vigueur et luttent. [  I Bunifazinchi ripìglianu fiatu è lùttanu. ]
Ils coulent dans le port les bateaux gênois. [  Affòndanu in portu i battelli ghjenuvesi.  ]
Alors, des révoltes éclatent et il est forcé de s'enfuir. [  Allora nàscenu e rivolte è hè furzatu à scappà.  ]
Attrapé en mer, il est conduit à Gênes, ...

[  Chjappu in mare, hè cundottu in Ghjenuva, ... ]

... condamné à mort et décapité.

[  ... cundannatu à morte è scapatu.  ]

En fait, son seul souci sera d'exploiter la Corse ... [  In fatti, a so sola primura serà di sfruttà a Còrsica ...  ]
... pour en tirer profit le plus qu'il peut. [  ... per tiranne prufittu u più ch'ella pò.  ]
Ils y vont sans se méfier et sont tous exterminés. [  Ci vanu senza malfidassi è sò tutti stirpati.  ]
Le blé se vend jusqu'en Espagne. [  U granu si vende sin'à in Spagna. ]
Tant d'injustice blesse (vexe) le peuple et fait que la haine ... [  Tanta inghjustizia inghjulia u pòpulu è face chì l'odiu ... ]
... va grandissant et se répand dans toute l'île. [  ... và crescendu è si sparghje in l'ìsula sana.  ]
Il est arrêté mais le roi le fait relâcher. [  Hè arrestatu ma u rè u face cappià. ]


Traduire - série 3

Pendant que la France et l'Espagne se disputent la terre ... [  Ind'u mentre chì a Francia è a Spagna si cumpèttenu a terra ...  ]
... la Corse devient une position militaire importante. [  ... a Còrsica diventa una pusizione militare impurtante.  ]
Les Français pensent que la possession de l'île leur permettrait ... [  I Francesi pènsanu chì u pussessu di l'ìsula li permetterebbe ... ]
... de dominer la navigation dans le golfe de Gênes. [  ... di supranà a navigazione ind'u golfu di Ghjenuva.  ]
L'île est vite occupée par l'armée française. [  L'ìsula hè prestu occupata da l'armata francese.  ]
Il fait brûler les villages, dévaster les terres ensemencées, ... [  Face brusgià i paesi, divastà e terre suminate, ...  ]
... couper les arbres fruitiers et égorger les bêtes. [  ... taglià l'àrburi à frutta è scannà u bestiame.  ]
Gênes veut en finir avec les Corses. [  Ghjenuva vole finilla cù i Corsi.   ]
Il leur défend d'occuper les emplois publics. [  Li difende d'occupà l'impieghi pùblichi. ]
A cause d'un tel trouble, Sampieru decide de continuer la lutte. [  Per vìa di tantu tòrbidu, S. decide di cuntinuà a lotta.  ]
Il prépare et attise une révolte générale de l'île. [  Appronta è azzizza una rivolta generale di l'ìsula.  ]
Il remplace son père à la tête de la révolte. [  Rimpiazza u so babbu à u capu di a rivolta.  ]
Gênes décide de traiter avec les Corses. [  Ghjenuva decide di trattà cù i Corsi. ]
Ils acceptent de déposer les armes et de partir en exil. [  Accètanu di pone l'arme è di parte in esiliu.  ]
Ce régime politique est imposé et étendu à l'île entière. [  Stu regime pulìticu hè impostu è stesu à l'ìsula sana. ]
Il ne paie pas de taxes et est libre de faire commerce ... [  Ùn paga micca tasse è hè lìberu di fà cumerciu ...  ]
... avec qui bon lui semble. [  ... cù quale li pare. ]
Les produits agricoles sont achetés à vil prix. [  I [prudotti / prudutti] agrìculi sò compri à stracciamercatu. ]
Plusieurs familles filent et tissent la laine de mouton. [  Parechje famiglie fìlanu è tèssenu a lana pecurina. ]
Le salpêtre, utilisé pour faire la poudre de charge explosive, ... [  U nitru, utilizatu per fà a pòlvera di mina, ...  ]
... est fabriqué a Ajaccio. [  ... hè fabricatu in Aiacciu.  ]


Traduire - série 4

Les écoles sont rares, exprès pour maintenir les Corses ... [  E scole sò scarse, apposta per mantene i Corsi ...  ]
... ignorants et incapables de pouvoir faire autre chose ... [  ... ignoranti è incapaci di pudè fà altre cose ...  ]
... que des travaux champêtres. [  ... chè travagli campagnoli. ]
Ils n'ont plus aucune confiance dans les tribunaux. [  Ùn hanu più alcuna cunfidenza ind'i tribunali.  ]
Ils vont gagner leur pain comme mercenaires. [  Vanu à stantà pane cume mercenarii.  ]
Ceux qui sont plus instruits deviennent officiers ou avocats. [  Quelli chì sò più struiti divèntanu ufficiali o avucati. ]
La vendetta qui tue tant de gens est un malheur. [  A vindetta chì tomba tanta ghjente hè una disgrazia. ]
Le peuple est inquiet. [  U pòpulu hè inchietu.  ]
Il sera interdit de porter les armes, mais pour compenser ... [  Serà difesa di purtà l'arme, ma per impattà ... ]
... la perte de recette que rapporte la vente des permis, .... [  ... a pèrdita di ricetta chì pruvene di a vèndita di i permessi, ... ]
... Gênes crée un nouvel impôt. [  ... Ghjenuva crea un impòsitu novu. ]
Cette interdiction n'empêche pas la vente des armes en cachette. [  Sta difesa ùn impedisce micca a vèndita di l'arme à l'appiattu. ]
Le malheureux lui demande pitié. [  U disgraziatu li chere pietà. ]
Les villageois se fâchent et chassent le percepteur du village. [  I paisani s'inzèrganu è càccianu u percettore di paese.  ]
Les pievi approuvent la révolte et se soulèvent. [  I pievi appròvanu a rivolta è si pèsanu. ]
Les Corses empêchent le transport des produits du terroir. [  I Corsi impedìscenu u trasportu di i prudutti nustrali.  ]

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!